ULTIMATE växer I MALMÖ...

För fem år sedan var Malmö en vit fläck på ultimatekartan. Idag finns sex lag i Malmö med ca 200 spelare. De flesta är ungdomar och flera kommer att spela i JVM. 

I bräschen för ultimate i Malmö går Kockums Ultimate, en förening hemmahörande i Västra Hamnen. Här har ultimate blivit så populärt att Kockums är näst största förening i områdets skolor.

Under våren 2019 utbildades 60 idrottslärare för att kunna ha ultimate i skolan. Kampanjen avslutades med det första skolmästerskapet någonsin i ultimate i Malmö med cirka 200 deltagande elever. 2020 utökas skolprojektet till att omfatta hela Skåne.

 

Även nationellt växer sporten. På 10 år har antal deltagande lag i ungdoms-SM fördubblats, på 15 år är det en tredubbling.

...och i världen

Ultimate är världens just nu snabbast växande lagsport. Idag spelas ultimate av drygt 6 miljoner utövare runt hela världen.

 

Det är enkelt att förstå varför ultimate växer: Det är en sport med är låga trösklar där det positiva utbytet är stort.

 

Ultimate är lätt att lära, är kul att spela och ställer krav på att spelaren utvecklas – på och utanför planen. I utbyte får spelaren tillhörighet i en stor och stark internationell community som i många fall ger ett livslångt idrottande. 

Samarbetspartners:

Där inte annat anges:

Foto: © Nathan Kolakovic Photo